Skip to content

Majjhima Nikāya

A Majjhima Nikāya, a Buddha Középhosszúságú beszédeinek teljes, 152 szútrát tartalmazó, a Páli Kánonhoz tartozó Szútra Pitakának, a „Beszédek Kosarának” egyik nagyobb gyűjteménye. Általában az ebben foglaltakat tekintik a legmegbízhatóbb forrásnak, a történelmi Gótama Buddha eredeti tanításának, a „Buddha szavának”. 

A Majjhima Nikāya tehát a Buddha lényegi tanításainak összefoglalása, a legrégebbi irányzatnak, a théravádának, az „öregek tanításának” a szövege, tulajdonképpen a buddhista Tan forrása. Tartalmaz minden olyan elemet, amelyből a történeti változás során kibontakoznak a későbbi irányzatok, a mahájána, ezen belül a zen, valamint a tibeti tantrajána különböző vonulatai. Bár ezek az irányzatok bizonyos hangsúlyokat máshová tesznek, a lényegi alap mindenhol ugyanaz és nem változott. A beszédeket egy ősi, középind indoárja, prákrit nyelvjárások közé tartozó indiai nyelven, páli nyelven jegyezték le, amely a théraváda buddhizmus szakrális nyelve.

Ennek az alapszövegnek az ismerete tehát fontos minden gondolkodó ember számára, ám ugyanígy szükség van a gyakorlati megvalósításra is ahhoz, hogy valódi értelme feltáruljon, különben számos félreértés, félreértelmezés kísérheti Buddha tanításait. A buddhista Tan és gyakorlat kortól, nemtől, vallástól, nézetektől függetlenül mindenki számára nyitott. Páratlan a maga nemében, több ezer év – lelki, pszichológiai és még ezeket is meghaladó – ismerete köszön benne vissza az emberi tudat szerkezetéről, működéséről, jelenségeiről. Számos mai tudományos kutatásban igazolódnak vissza Buddha belátásai, és minden bizonnyal hosszú időre adnak még feladatot a megismerésre és megszabadulásra törekvő embernek.

A most megjelent kiadvány tizenhat év munkájának gyümölcse, magyar nyelven először jelenik meg Buddha középhosszúságú beszédeinek teljes gyűjteménye.

Hiánypótló műről van szó, hiszen a kereszténység szent iratának, a Bibliának létezik több fordítása is, és megjelent a Korán is, amely az iszlám szent könyve, azonban nyomtatásban Buddha tanításainak csak egy töredékét ismerhettük meg eddig magyar nyelven, nagy összefoglaló kötet nélkül. Ezt a hiányt szerettük volna pótolni ezzel a könyvvel, hiszen a buddhizmus az emberiség egyetemes hagyományának szintén része.

Buddha beszédei – Majjhima Nikāya

A középhosszúságú beszédek teljes gyűjteménye (I-III. kötet)

Kiadó: A Tan Kapuja Kiadó és a Onedropzen

Kiadás éve: 2023

Hogyan olvassuk ezt a könyvet? Hogyan olvassunk szuttákat?

Buddha a gyakorlatra koncentrált, a spekulatív világértelmezéseket kifejezetten elvetette. 

A könyv tartalmaz egy törzsszöveget, a beszédeket, amelyet akár irodalmi műként is olvashatunk, de a beszédek elsősorban a gyakorlati megvalósítást szolgálják. 

Épp ezért a törzsszöveget a fejezetek végén lábjegyzetekkel egészítettük ki a nagyobb érthetőség, valamint a gyakorlati használhatóság elősegítése végett.

Másfelől a szuttákat olvashatjuk fennhangon is, magát az olvasást használva meditációs gyakorlatként.

A szutták, a beszédek, jóval Buddha halála után kerültek lejegyzésre, és meglehetősen sok ismétlést tartalmaznak. Ez egy tudatos szerkesztési mód. Az ismétléseknek a modern zenéhez hasonlatosan nemcsak a megjegyezhetőség az oka, hanem az is, hogy minimális eltéréseket tartalmaznak, ezáltal koncentrációs gyakorlatok is egyben.

Az ismétlések és minimális változások miatt továbbá a szövegek olyanná válnak, mint a tenger hullámzása, és ez a hétköznapitól eltérő tudatállapotot hozhatnak létre az olvasóban. Pusztán az olvasás által közelebb kerülhetünk a Buddha által tanított, a hétköznapi énnel nem azonosuló tudatállapothoz, tudatossághoz.

Épp ezért a szuttákat legszerencsésebb fennhangon olvasni, úgy felfogva magát az olvasást, mintha egy nagyon hosszú mantrát mondanánk el. Az intellektuális tartalom látensen beépül a tudatunkba, miközben egy hétköznapinál finomabb, és tisztább tudatállapotot valósítunk meg. 

Olvass bele a Majjhima Nikāya-ba

A GONDOLATOK KORDÁBAN TARTÁSA

AZ ELEFÁNTHAJTÓ FIA